Gevelrenovatie Blankenberge 8370: richtprijzen en mogelijkheden

Jouw gevel, het visitekaartje van je woning. Wat zijn de mogelijkheden? Je wil dat hij er goed onderhouden en mooi blijft uitzien. De muur kan aan renovatie toe zijn, of je wenst hem een nieuw uiterlijk toe. Soms zijn herstellingswerken nodig. Welke kosten brengen deze werken met zich mee? Welke premies verlichten het financiële plaatje?

Vergelijk tot 5 GRATIS en vrijblijvende offertes!

Prijs gevelrenovaties in Blankenberge 8370

Een goede voorbereiding is het halve werk. De kosten van de werken worden mee bepaalt door onder meer de volgende vragen.

 • Wat is het gewenste resultaat?
 • Welke zaken leiden naar de juiste uitkomst?
 • Bestaan er premies, wat zijn de voorwaarden en hoe vraag je ze aan?
 • Hoe lang zullen de werken duren?
 • Zijn er zaken die je kan doen om de lasten voor omwonenden te verlichten?
 • Volstaat de aannemer zijn verzekering bij schade of kan je best zelf ook voorzien zijn?
Doe een prijsvergelijking!

Gevelwerken

Premie gevelrenovatie Blankenberge

Niemand betaalt graag te veel. Maar een aannemer wenst ook iets te verdienen. Gelukkig heeft de overheid ook een belang bij goed onderhouden gevels. Zij moeten toezien dat afgesproken normen gevolgd worden. Denk aan energiezuinigheid. Een goede gevel houdt zowel koude buiten als warmte binnen tijdens de gure wintermaanden. Isolatie speelt hierbij een belangrijke rol. Een mooie wijk zorgt voor meer uitstraling bij zowel bevolking als bezoekers. Het maakt de buurt veiliger. Mede daarom zullen overheden de individuele bewoners een handje helpen onder de vorm van premies.

Subsidies zijn weliswaar onderhevig aan wat de wetgevers belangrijk vinden en kunnen in de tijd nogal eens veranderen in voorwaarden, vorm en zelfs het bestaan ervan. Je doet er altijd goed aan om eerst na te kijken wat voor jouw specifieke situatie van toepassing is.

Bij de Vlaamse gemeenschap zijn alvast de volgende, interessante premies, onder de voorwaarden van categorie 1, te verkrijgen.

 • aanbrengen van gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • Gevelisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de gevel (nieuwe muren, aanbrengen van gevelbekleding, …) worden uitgevoerd.

Er moet voor minimum € 2500 exclusief BTW aan facturen kunnen voorgelegd worden. Er is op heden geen maximaal factuurbedrag voorzien bij deze categorie 1, waaronder gevelwerken.

Het recht op premies in Blankenberge is meestal inkomsten –gebonden, maar kan voor zowel verhuurder als bewoner. In beide gevallen moet je eigenaar zijn. Als verhuurder moet het over een verhuur van minstens 9 jaar, aan een sociaal verhuurkantoor gaan. Het contract mag zich niet in de laatste 3 jaar bevinden. Heb je eerder, in de afgelopen 10 jaar, deze of een gelijkaardige premie verkregen, zelfs al was dat voor een andere woning, dan bestaat de kans dat je deze keer niet in aanmerking komt.

Ook de andere overheden, zoals steden en gemeenten, provincies en mogelijk zelfs de federale overheid bieden subsidies. Daarom niet altijd combineerbaar. Het loont zeker de moeite om deze informatie op te zoeken.

 • Netbeheerders als Eandis en Infrax bieden premies aan voor onder andere muurisolatie
 • Sommige steden verlenen premies voor het isoleren van je gevel
 • Heel wat gemeentes en steden geven een verlaagd BTW tarief. Je betaalt de aannemer dan maar 6% op de facturen in plaats van de gebruikelijke 21%
Meer info over premies!

Soorten gevelrenovaties in Blankenberge 8370

Dikwijls gaat men pas over gevelrenovatie nadenken bij problemen. Je merkt bijvoorbeeld lekkages. Misschien een gevolg van het spouwlood dat niet correct werd aangebracht. Of je merkt scheuren op in de gevel. Als een goed huisvader zal je overgaan tot reparatie. Scheurherstel is echter slechts één van de werken die het renoveren tot een succes maken.

Gevelrenovaties in uw regio

Voegwerken

Gevels zijn onderhevig aan de gevolgen van weer en wind. Voegen geraken aangetast. Beschadigingen kunnen vochtproblemen veroorzaken in huis. Goed voegwerk voorkomt dergelijke problemen. Het uiterlijk van de woning wordt bij slecht onderhoud negatief beïnvloed. Daarmee ook de waarde van het pand. Voldoende reden dus om slijtage tijdig te detecteren. Er bestaan wel een aantal mogelijkheden.

 • Voegen kunnen na een gevelreiniging beschadigd geraken. Het herstel zal erin bestaan deze eerst te verwijderen dan opnieuw te vullen.
 • Er bestaan tot 12 verschillende manieren om een voeg af te werken. Voorbeelden zijn de knipvoeg, gladde voeg, kamvoeg en de holle voeg. Elk vraagt een specifieke bewerking.
 • Er is keuze uit meerdere soorten voegmortels, met elk hun typische eigenschappen zoals de kleur.

Gevel impregneren

Natuurlijk wil je dat jouw gevel zo lang mogelijk goed blijft. Daarom gaan we impregneren. Dit gebeurt na het reinigen of het renoveren. De behandeling maakt de gevel waterdicht. De aangebrachte chemische stof heeft waterafstotende eigenschappen. Deze bescherming tegen vuil en weersinvloeden zorgt dat de muur zijn functie, langer optimaal kan garanderen.

Bakstenen zijn poreuze materialen. Door ze te verzadigen met impregneermiddel voorkomt men schimmeloverlast aan de binnenzijde.

Dit komt voor wanneer het vocht doorsijpelt naar de binnenzijde

 • Witte vlekken door zoutuitslag
 • Vorstschade.

Een poreuze gevel neemt vocht op. Water dat bevriest zet uit en veroorzaakt schade aan de muur. Het gevolg hiervan is:

 • Verminderde isolatiekracht: Het spreekt voor zich dat een poreuze, gebarsten of slecht onderhouden muur de koude niet goed kan buiten houden.
 • Mos – en algenvorming: Onder invloed van zon en regen vinden deze levensvormen een voedingsbodem op een niet behandelde steen.

Door het impregneren neemt de gevel geen water meer op maar hij kan wel nog ademen. Het voorkomt heel wat leed.

Laat je gevel renoveren!

Gevelreiniging: prijzen en mogelijkheden in Blankenberge 8370

Bij een gebouw denkt iedereen aan het onderhouden van de schoorsteen. Men gaat dit jaarlijks doen. Bij gevels lijkt dit minder voor de hand liggend. Nochtans, dit regelmatig uitvoeren zal de levensduur van je gevel verlengen. Ga je vrijblijvend informeren in Blankenberge.

Wanneer je denkt aan gevelreinigen, dan is dit meestal het gevolg van vervuiling. De tijd heeft de inwerking van weer en vuil toegelaten, de schoonheid van jouw gevel, aan te tasten. Hier wil je iets aan doen. Maar alvorens over te gaan tot deze werken, kan je best eerst de oorzaak en eventueel onderliggende gebreken opsporen. Het kiezen van de juiste methode mag niet over één nacht ijs gaan. Je keuze bepaalt de prijzen. De werken moeten binnen het vooropgestelde budget passen. Maar anderzijds moet er kwaliteit zijn. Het type werk bepaalt de kosten.

Over welke vervuiling gaat het? Er bestaan vele soorten vervuiling. Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

 • Graffiti: Dit moet zo vlug mogelijk aangepakt worden. Eens een muur hiermee vervuild is, trekt hij meer van dat soort vervuiling aan. Bij dezen met opzet aangebrachte, doch ongewenste kunst, kan je erger vermijden door het snel te verwijderen.
 • Organische en atmosferische vervuiling door regen en wind, maar ook door menselijke activiteit zoals uitlaatgassen.

De prijzen van het reinigen zijn afhankelijk van volgende elementen:

Type gevel

 • Oppervlakte
 • Gebruikte materialen
 • Historisch beschermt of niet
 • Leeftijd van het gebouw

soort vervuiling

 • De mate van vervuiling.
 • De mate van de aftakeling en dus nood aan bijkomende of voorafgaande werken.

Het gewenste eindresultaat

Prijzen in Blankenberge schommelen tussen de €5 en €20 afhankelijk van de uit te voeren werken. Te vermeerderen met kosten voor eventuele bijkomende reparaties.

Reinig je gevel aan de beste prijs!

Soorten gevelreinigingen in Blankenberge 8370

Naar gelang het gewenste resultaat en de aard van de vervuiling en type muur zal voor een bepaalde methode gekozen worden. Er zal altijd eerst aan de eventuele onderliggende problemen gewerkt worden. Denk aan herstellingswerken zoals losse voegen en scheuren.

Welke gevelreinigingen bestaan er?

Zandstralen

Deze techniek is vrij agressief. Het wordt gebruikt bij hardnekkig vuil zoals graffiti. Het zand, bestaat uit kleine korrels. Ze worden opgewarmd en onder hoge druk tegen de gevel gespoten. De inslag zal het vuil losmaken Het juiste zand kiezen voorkomt beschadiging. zoals Olivinezand. Deze soort heeft een zachtere structuur en maakt het uitermate geschikt voor de taak.

Zandstralen is een milieuvriendelijke techniek met uitstekende resultaten en daarom zeer populair. Maar bij poreuze materialen en voegen in slechte staat wordt het afgeraden. Voer de techniek uit alvorens te bepleisteren. Een prijs tussen de €12 – €15/m2 is gebruikelijk.

Stoomreinigen

Stoomreinigen is dermate geschikt als onderhoud bij nieuwere of licht vervuilde gevels, zoals een aanslag van mos. Door in dit vroege stadium uw muur aan te pakken voorkom je later grotere kosten. De reiniging gebeurt door middel van verzadigde stoom, onder hoge druk op de gevelwand te spuiten. Het is onnodig detergenten toe te voegen. Deze methode is daarom als milieuvriendelijk werkwijze te catalogiseren. Als richtprijs kan je €5/m2 hanteren.

Hoewel minder voorkomend is het wel opletten bij volgende zaken.

 • Hoge temperatuurverschillen kunnen in een aantal materialen barsten laten ontstaan
 • Zout uitbloei kan zich ontwikkelen doordat minerale zouten zich oplossen in de wand. Hoewel er Europese normen bestaan die de hoeveelheid van deze mineralen beperken in cement kan het nooit volledig uitgesloten worden. Het contact met stoom kan invloed uitoefenen.
 • Voegen kunnen beschadigd geraken onder hoge druk

Onder de noemer ’voorkomen is beter dan genezen’ kan je beter eerst overleggen met een specialist alvorens te kiezen voor een bepaalde techniek.

Nevelstralen

Een zachte aanpak die voor vrijwel iedere gevel geschikt is. De druk wordt ingesteld op basis van het type gevel, de steensoort en de mate van vervuiling. Zelfs gevoelige muren of wanden met een historisch verleden zoals monumenten kunnen met deze techniek hersteld worden. Het laat nauwkeurig werk toe. Hoewel sterk gelijkend op het zandstralen zal de gevel weinig kans op beschadiging ondergaan. Dit dankzij het werken onder lage druk. Het is bovendien een milieuvriendelijke techniek. Er komen geen chemische middelen aan te pas. Het wordt toegepast bij lichte tot middelmatige vervuiling. Prijzen in Blankenberge komen in de buurt van € 15 tot € 20/m2.

Vochtstralen

Een techniek die vooral bij zware vervuiling soelaas biedt. Denk aan zaken als roetaanslag in de buurt van drukke wegen, graffiti of oudere verflagen en dergelijke meer. Deze manier van werken is echter niet op elke gevel toepasbaar. Enkel sterke steensoorten komen in aanmerking. Ook moet het voegwerk nog in goede staat verkeren. Je riskeert anders loskomende voegen tijdens het werk. Dit wil je vermijden. Het heeft immers invloed op de stabiliteit en waterdoorlaatbaarheid van jouw muur. Water en een straalmiddel zoals fijn zand, kalk of glasparels worden onder hoge druk op de te behandelen wand gespoten. Het spreekt voor zich dat de keuze van het straalmiddel, de verhoudingen en dikte van de korrels een invloed heeft op de mogelijkheden. Een prijs van € 12/m2. is een goeie richtlijn voor Blankenberge.

Chemisch reinigen

Geschikt bij zware aanslag zoals roest en werken die in relatief korte tijd moeten gebeuren. Vervuiling wordt door toevoeging van een biologisch of chemisch middel verwijderd. Het product is afgestemd op de ondergrond van de gevel. Je brengt het aan met borstel of vernevelaar. De chemische reactie die hierdoor ontstaat, laat de vervuiling loskomen van de ondergrond. Na een inwerktijd wordt water onder hoge druk op de gevel gespoten om de resten van het schoonmaakmiddel samen met het vuil te verwijderen. We onderscheiden 3 type producten om deze methode tot een goed einde te brengen. Afhankelijk van de gekozen wijze zal in Blankenberge een prijs van ongeveer € 15/m2 toepasselijk zijn.

Base producten

 • Kenmerkend is een hoge ph waarde.
 • Geschikt voor niet poreuze ondergrond
 • Bevat natrium of kaliumhydroxide

Dit maakt zoutvorming in poreuze ondergronden mogelijk. Bij voorkeur zal dit type product als een pasta aangebracht worden. Het voorkomt zoutvorming.

Zure producten

 • Kenmerkend is een lage PH waarde.
 • Lost zeer zware vervuiling op.
 • Zuur kan sterk inwerken op bepaalde steensoorten zoals kalkzandsteen of silicium houdende materialen. Bij verkeerd gebruik ontstaan er vlekken. Het juiste product kiezen is zeer belangrijk.

Milieuvriendelijke alternatieven

 • Biologisch afbreekbare middelen werken op basis van enzymen of bacteriën.
 • Het betreft zachte producten. Ze tasten de ondergrond helemaal niet aan. Hoewel deze werkwijze de voorkeur geniet van ieder milieu bewuste persoon, zijn deze middelen niet altijd even effectief. Doorgaans hebben ze een langere inwerktijd nodig.

Droogijsstralen

Deze vrij nieuwe, minder gekende wijze van gevelreiniging vindt zijn oorsprong in de vliegtuigindustrie. De techniek vertoont gelijkenissen met het zandstralen. Nochtans wordt hier geen gebruikt gemaakt van zand. CO2 korrels, ook wel droogijs pellets genaamd, doen namelijk bij deze werkwijze de job. Deze reinigingstechniek is zeker milieu bewust.

 • Korrels hebben een temperatuur van -78,5°c. bij aanvang van het werk. Zodra ze in contact komen met het oppervlak gaan ze verdampen. Dit vermijdt het ontstaan van afval.
 • Tijdens dit proces komen geen chemische stoffen vrij.
 • Geschikt om onder andere graffiti, slecht hechtende epoxy en laklagen, roet of kauwgom van je gevel te verwijderen.
 • Tijdbesparend en hoewel duurder dan andere technieken toch het overwegen waard.
 • Bacteriedodend, dus ontsmettend en daardoor mogelijk geschikt bij werken waar deze eigenschap niet onbelangrijk is, zoals de gevels van medische faciliteiten.

Een nadeel is de geluidsoverlast tijdens de werken. Tot 90 decibel is mogelijk. De prijzen worden eerder per uur uitgedrukt en zal veelal tussen de € 100 en € 150/uur liggen

Welke gevelbekleding kiezen?

Gevelbekleding: soorten en richtprijzen in Blankenberge 8370

Wanneer de gevel hersteld en gereinigd is kan je kiezen voor een mooie gevelbekleding. De prijzen hiervoor worden mede bepaalt door de werken, nodig om tot het nieuwe uiterlijk te komen. Meerdere afwerkingen zijn namelijk mogelijk. Specialisten zullen je graag vrijblijvend bijstaan in je keuze.

Krijg advies over gevelbekledingen!

Crepi

Deze gevelpleister bestaat uit een mengeling van cement en zand. Het is zowel voor binnen als buitentoepassingen geschikt. Zoals bij het afwerken van de gevel, na het isoleren. Deze materie biedt enkele belangrijke voordelen

 • Eenvoudig te gebruiken als afwerkingslaag.
 • Vochtbeschermend: Deze pleister is waterafstotend en tegelijkertijd dampdoorlatend.
 • Bestaat in vele kleuren.
 • Je kan kiezen voor een gladde of een ruwere structuur
 • Voorkomt scheuren in de muur door het gebruik van een wapeningsnet.

We onderscheiden twee type pleisters.

 • De minerale gevelpleister is een afwerkingsmateriaal welke bijzonder geschikt is bij renovaties. Deze wordt dik aangebracht. Je kunt er vrij gemakkelijk structuur in aanbrengen. Oneffenheden worden onzichtbaar. Door zijn waterafstotende eigenschappen, voorkomt deze pleister opstijgend vocht.
 • De synthetische sierpleister is gemaakt met bindmiddel zoals siliconen of kunsthars. Hij wordt vooral als afwerkingslaag gebruikt. Dit materiaal biedt dan ook een egaler uitzicht. Vuil kan zich moeilijker hechten. Anderzijds, doordat enkel bij de eindlaag de gewenste kleur wordt toegevoegd is deze gevoeliger voor invloeden als licht. De kleur kan hierdoor verzwakken na verloop van tijd.

Afhankelijk van de keuze zullen de prijzen variëren tussen de € 65 a € 110/m2

Gevelpanelen

Een zeer decoratief materiaal met heel wat voordelen.

 • Toepasbaar zowel bij renovaties als nieuwbouw.
 • Gemakkelijk aan te brengen bij isolatie.
 • Gemakkelijk te onderhouden: water en detergent volstaan.
 • Beschermt de gevel tegen weer en wind.
 • De platen worden tegen de gevel op een kader aangebracht, de daardoor ontstane luchtlaag zorgt voor luchtcirculatie en voorkomt vochtproblemen.
 • Het is een extra laag thermische en geluidsisolatie.

Er bestaan meerdere soorten panelen met elk hun eigen karakteristieken.

Pvc is opgebouwd uit hardschuim met een toplaag.

 • Wordt ook gebruikt bij imitaties van houtstructuren. Het is een vormvast materiaal.
 • Bestand tegen heel wat weersinvloeden. Er zal geen oxidatie, rotting of verkleuring optreden. Het weert bacteriën.
 • Het zelfdovend karakter zorgt voor een laag brandrisico.

Vezelcementplaten

Vezelcementplaten zijn opgebouwd uit hoofdzakelijk minerale grondstoffen met toevoeging van vezels. Dit om het geheel te versterken en waterdicht te maken. Het materiaal is:

 • Brandveilig
 • Duurzaam en vormvast.
 • Het is gemakkelijk te onderhouden.
 • Bestand tegen regen en vorst.
 • De recycleerbaarheid is met de steeds strenger wordende milieu normen een pluspunt.

Zink als gevelplaat

 • Heeft het voordeel dat het buigbaar materiaal is en dus gemakkelijk te bewerken. Het is wel opletten in combinatie met materialen als koper, asfalt, beton, niet-gegalvaniseerd. Deze materialen samen brengen verhoogt de kans op corrosie.
 • Het is een onderhoudsvriendelijk, licht materiaal met een lange levensduur.
 • Waterdicht en niet brandbaar
 • Zink is van nature mos werend.
 • Het produceren van zink heeft weinig effect op het milieu.

Volkern

Volkern wordt onder hoge temperaturen en druk gemaakt door toevoeging van houtvezels en fenolhars. In vroegere jaren gebruikte men geïmpregneerd papier en hars, maar deze techniek werd in 1984 afgevoerd. De huidige werkwijze biedt een uitstekende kwaliteit.

 • Uitermate weersbestendig, ook tegen Uv-straling. Dit heeft een goede invloed op de kleurvastheid
 • Gemakkelijk in onderhoud. Je kan het gewoon afwassen.
 • Duurzaam en milieuvriendelijk
 • Brandveilig

Gevelstenen

Er bestaan heel wat soorten en vormen. In België alleen al zijn er meer dan 3.500 soorten. De verschillen zitten in de kleur, textuur en formaten. Je vindt ze met reliëf maar even goed met een strak uitzicht. Een goede keuze is slechts mogelijk na een bezoek aan de leverancier. Hoewel vrij breed, (een steen is 10 cm), en zwaar hebben ze wel voordelen. Denk wel aan de fundering die het gewicht moet kunnen dragen.

 • Duurzaam: een stenen gevel gaat tot 75 jaar mee.
 • Flexibiliteit bij het vormgeven van het gebouw: kies bijvoorbeeld voor het verlijmen. Voegen is dan niet nodig en het geeft een mooi uiterlijk.
 • Relatief goedkoop.
 • Gemakkelijk te hergebruiken

Sandwichpanelen

Dit materiaal bestaat uit twee metalen schillen met daar tussen isolatie geperst.

 • Zeer sterke platen.
 • Hoge isolatiewaarde bij zowel koude als warme temperaturen.
 • Bestand tegen alle weersomstandigheden en zelfs mechanische schade.
 • Licht, waardoor gemakkelijk te plaatsen: grote overspanningen behoren tot de mogelijkheden. Gemakkelijk vast te schroeven.

Prijzen variëren tussen de €20 en €30 per vierkante meter (excl. btw). Schroeven zijn er al vanaf € 25 per 100 (excl. btw).

Spuitkurk

Dit is een decoratief, mooi materiaal. Het is gemaakt op basis van kurkgranulaat en acrylhars. In gespoten vorm zorgt deze toepassing voor een hoge warmteopslagcapaciteit. Het is verkrijgbaar in vele kleuren en korrelgroottes.

 • Zonder echt een isolatie te zijn, beschermt Kurk beschermt tegen vocht en kou en is geluidswerend.
 • Het zorgt voor een vermindering van koudebruggen en condens
 • Kan op heel wat ondergronden verwerkt worden met weinig kans op barsten
 • Milieu vriendelijk

Prijzen van gespoten kurk liggen tussen de 60 à 80 euro per m2.

Steenstrips

Een vrij licht, dun materiaal welke gezaagd is uit echte bakstenen. Het kan direct op de gevel of op isolatiepanelen bevestigd worden. Afhankelijk van het al dan niet combineren met isolatie zal de prijs variëren tussen de € 150 a € 250/m2.

Thermowood

Hout wordt thermisch behandelt waardoor het minder gevoelig is voor rotting, schimmelvorming en insecten. Het is een ideaal en goedkoper alternatief voor tropische hout. Met zijn typische, goudbruin uitzicht kan dit materiaal ook onbehandeld gebruikt worden. Het heeft namelijk een zeer hoge duurzaamheid (klasse I en II). Thermowood is milieuvriendelijk en vertoont weinig tot geen vochtopname. Het nieuwe blijft ook na het frezen en zagen zichtbaar. Evenmin hebben deze activiteiten invloed op de beschermende eigenschappen. Prijzen in Blankenberge schommelen tussen € 30 euro en €40.

Vergelijk tot 5 GRATIS offertes!

Extra tips voor een propere en frisse gevel in Blankenberge 8370

Een goed onderhoud is de basis van een duurzame mooie gevel. Deze werken worden best regelmatig ingepland. De frequentie is uiteraard afhankelijk van het type gevel. Het houdt je nieuwbouw langer goed. Oudere gebouwen ga je misschien beter renoveren. Aarzel niet om een specialist te raadplegen.

Gevel schilderen

Om je muur er terug als een nieuwe gevel te laten is schilderen een goede optie. Kies voor dit werk een ademende verf die tegelijkertijd je muren beschermt tegen alle soorten weersomstandigheden. Om vochtproblemen te voorkomen is het namelijk belangrijk dat vocht in de muur kan ontsnappen. Voor een goed resultaat, reinig je eerst de gevel en behandel hem vervolgens met een primer.

Prijzen variëren naargelang de gekozen verf. Uitgaande van één primer –en twee afwerkingslagen is een prijs tussen de € 20 a € 40/m2 gangbaar.

Gevel isoleren in Blankenberge

Besparen op kosten voor verwarming kan door goed te isoleren. Een bijkomend voordeel is dat je ook storende geluiden van buiten reduceert. Het wooncomfort stijgt: hoge temperaturen in de zomer en koude temperaturen in de winter zijn voorbij. Minder tocht in de woning betekent eveneens minder stofcirculatie.

Om de gevel te isoleren heb je de keuze tussen:

Spouwmuurisolatie

 • Goedkoop
 • Uitzicht van de gevel blijft intact
 • Ruimtebesparend

Buitengevelisolatie

 • Hoge energiebesparing
 • Ideaal bij renovatie, je werkt aan een nieuwe gevel
 • De woning stijgt in waarde door het verfrissend eindresultaat.

Isolatie aan de binnenzijde van je woning.

 • Wanneer de andere mogelijkheden geen optie zijn
 • Isoleert goed door het combineren van isolatieplaten met een voorzetwand.
 • De buitengevel blijft onveranderd

Bij deze manier van werken zijn er enkele nadelen:

 • Ruimteverlies binnen de woning
 • Koudebruggen kunnen ontstaan

Goedkoop je gevel renoveren? Vergelijk offertes uit Blankenberge 8370

Wens je jouw gevel te renoveren, dan is het vergelijken van prijzen een noodzakelijke taak die je veel geld kan besparen. Vraag vrijblijvend offertes. Maar, vergelijk niet alleen op prijs. Ook de kwaliteit moet goed zijn. Een gedetailleerde prijsopgave laat je toe om bij alle uit te voeren werken, op correcte wijze, een juiste beslissing te nemen. Een nieuwe gevel realiseren is best wel een inspanning, maar het is meer dan de moeite waard. Premies aanvragen helpen om het werk goedkoper te maken. Maar kijk ook naar het beoogde resultaat. Door een goede combinatie van isolatie en afwerking kan op energie bespaart worden. Deze gegevens verdienen een plaats bij de beslissing.